Kein Grund zu bleeeeeeeeeeeeeeeeeeiben ist der beste

Kein Grund zu bleeeeeeeeeeeeeeeeeeiben
ist der beste Grund zu geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehn
Manchmal muss man mit offenen Herzen
der Waaaaaaaaaaaaaaaaaaahrheit in die Augen seeeeeeehn